fbpx

Aktualności | Podwyżki na rachunku za prąd w 2021

Autor: mgr inż. Marta Jońska | Data wpisu: 2020-03-15

Podwyżki na rachunku za prąd w 2021

Podwyżki na rachunku za prąd w 2021

Co składa się na rachunek za prąd?

Rachunek za energię elektryczną składają się z:

 • kosztów sprzedaży energii oraz
 • kosztów jej dystrybucji (transportu).

Niestety wzrosły zarówno koszty sprzedaży jak i dystrybucji.

Wzrost kosztów sprzedaży

Wzrost dotyczy taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych.
Od 1 stycznia 2021 prezes URE zatwierdził taryfy dla spółek:

 1. Enea o 3,5%,
 2. Energi Obrót, PGE Obrót o 3,6%
 3. Tauron o 3,6% (przez prezesa URE)

Od 1 lutego Innogy podnosi ceny o około 3,3% (to jedna z firm energetycznych, która sama kształtuje cennik).

Wzrost kosztów dystrybucji

Dotyczy wszystkich grup odbiorców rozliczanych przez wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. 

Zmianie uległa:

 • opłata OZE:
  w 2020 roku wynosiła 0,0 PLN za 1 kWh w 2021 roku 0,0022 PLN za 1 kWh
 • opłata kogeneracyjna
  w 2020 roku wynosiła 0,00139 PLN za 1 kWh w 2021 roku 0,0 PLN za 1 kWh.

Doszła nowa:

 • opłata mocowa:
  dla gospodarstw domowych w zależności od ilości zużytej energii w ciągu roku:
Wysokość opłaty mocowej miesięcznie

dla pozostałych odbiorców 0,0762 PLN miesięcznie netto za każdą kWh pobraną w godzinach 7 a 22 w dniach roboczych.

Za co jest opłata mocowa?

Opłata mocowa jest to opłata za gwarancję bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Gdy zużycie prądu jest najwyższe ma gwarantować stały dopływ energii z elastycznych rezerw. Będzie wykorzystywana na modernizację istniejących, ale również budowę nowych elektrowni (jednostek wytwórczych mocy). Podsumowując ma nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe dostawy prądu i stabilne ceny energii.

Jak jest naliczana opłata mocowa?

Dla odbiorców w gospodarstwach domowych naliczana jest na podstawie wysokości ostatniego rocznego poboru energii elektrycznej. Jeżeli historia poboru energii elektrycznej jest krótsza niż 1 rok wtedy liczona jest całość pobranej energii do dnia ostatniego odczytu.

W przypadku pozostałych odbiorców opłata mocowa będzie nalicza na podstawie odczytu licznika za zużytą energię elektryczną. Ilość energii zużytej w dni powszednie w godzinach 7-22 będzie mnożona przez 0,0762 PLN netto.

Opłata nie jest naliczana za energię elektryczną pobraną w soboty i niedziele, dni wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 7-22.

Fotowoltaika a opłata mocowa?

W przypadku prosumentów (czyli posiadaczy np. fotowoltaiki) opłata mocowa naliczana jest jedynie za ilości energii pobranej przez prosumenta z sieci.

Podobnie dla przedsiębiorców posiadających odnawialne źródła energii, opłata mocowa jest naliczana jedynie za energię pobraną w dni powszednie w godzinach 7-22.

Co oznaczają te wszystkie zmiany?

Niestety większe rachunki za energię elektryczną.

Jednoosobowe gospodarstwo domowe, przy oszczędnym gospodarowaniu energią elektryczną zużyje przeciętnie 1200 kWh energii elektrycznej rocznie (dane URE). Na każdą kolejną osobę należy przyjąć około 500 kWh na rok. Dla rodziny 2+2 zużycie wyniesie około 2700 kWh rocznie. Wynika z tego, że tylko z tytułu opłaty mocowej miesięcznie trzeba zapłacić więcej o 9,20 PLN lub 12,90 PLN.

Do tego dochodzi około 3,5 % podwyżki samej energii. W sumie rachunki za energię elektryczną wzrosły o około 9-10%.

Zmiana trybu życia spowodowała dodatkowo zwiększenie zużycie energii.

Jak obniżyć rachunki za prąd?

 • oszczędzając energię elektryczną w domu,
 • spróbować zmienić dostawcę prądu lub
 • zainwestować w fotowoltaikę.

Zamów BEZPŁATNĄ analizę i wycenę i ciesz się darmowym prądem!

Zamknij Menu
Call Now Button